Homepage

HOME / Activiteiten

Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud

Activiteiten

 
 
 
Arbocatalogus:
SITO, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen, de sociale partners in de sector Industriële Dienstverlening, hebben het initiatief genomen tot een arbocatalogus. Zij willen met de arbocatalogus werkgevers en werknemers bijstaan in het creëren en behouden van een veilige en gezonde werkplek.
 
Cao onderhandelingen:

Werkgevers en werknemers in de sector Industriële Dienstverlening sluiten een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Deze cao bevat arbeidsvoorwaarden en bedrijfstakeigen regelingen die geldig zijn binnen de sector.

Voor de werkgevers worden de onderhandelingen gevoerd door werkgeversvereniging SITO en voor de werknemers door de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Cao-partijen Orsima hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De cao is in te zien via de website van Orsima.

Cao-partijen hebben besloten deze nieuwe cao ook in de vorm van een cao-boekje uit te geven. In de cao is de bepaling opgenomen dat de werkgever aan de werknemer een cao-boekje verstrekt. U kunt de boekjes bestellen via het secretariaat van Orsima, info@orsima.nl. De boekjes zijn gratis beschikbaar.

 
Algemene Voorwaarden:
SITO heeft in 2008 nieuwe algemene voorwaarden opgesteld voor haar leden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tijdens de ledenvergadering van SITO op 18 december 2008 goedgekeurd. Klik hier om te downloaden.
 
PIR:
SITO neemt deel aan het Platform Industriele Reiniging (PIR). In dit Platform nemen naast SITO ook DICA en SIR deel. Het platform heeft als doel om samen te werken op het gebied van scholing en veiligheid binnen de sector Industrial Cleaning. Meer informatie is beschikbaar op het secretariaat.
 
Algemene Voorwaarden SITO
Algemene Voorwaarden SITO