Homepage

HOME / Nieuws

Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud

Nieuws

2017


Dag van de Industriële Dienstverlening 
 
Met trots presenteren wij het thema van de Dag van de Industriële Dienstverlening 2017! Tijdens de Dag van de Industriële Dienstverlening staan de ontwikkelingen op het gebied van 'kwaliteit en veiligheid' en de impact hiervan op het werk centraal.

Datum: 12 oktober 2017
Locatie: Innovatiekracht in Spijkenisse

Voor wie is deze dag?
De Dag van de Industriële Dienstverlening is een initiatief van Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV en bedoeld voor iedereen die zich professioneel met onze sector bezig houdt, uiteraard werkgevers en werknemers, maar ook intermediairs, HR-managers, docenten van opleidingsinstituten, en uitzendbureaus.

Voor werkgevers is dit een uitgelezen kans om de klanten mee te nemen in de wereld van de Industriële Dienstverlening en welke winst er (nog) te behalen valt op het gebied van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij nodigen dan ook alle werkgevers uit om vier klanten mee te nemen naar deze inspirerende middag.

Aanmelden
Deelname is kosteloos, de inschrijving is vanaf nu geopend. Inschrijven kan hier.
 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SITO
11 april 2017

Op 11 april 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van SITO plaats. Deze wordt gehouden op het Stoomschip Rotterdam te Rotterdam.

Als SITO lid heeft u een uitnodiging ontvangen voor deze interessante middag en avond.

U bent namelijk niet alleen uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering, maar ook voor een rondleiding in de machinekamer van het schip en voor het diner dat aansluitend plaatsvindt.

 

Wij hopen u te zien op 11 april aanstaande.

 

***

2016

Uitnodiging Dag van de Industriële Dienstverlening
22 september 2016

Met trots presenteren wij u het thema van de Dag van de Industriële Dienstverlening 2016!
 
Werken in de toekomst
 
Robotisering en technologische ontwikkelingen staan volop in de belangstelling, ook in onze branche. Zijn dit bedreigingen of kansen, of beide? Hoe ga ik ermee om? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mij, voor mijn werk of voor mijn organisatie? Hoe kan ik me daar op voorbereiden?
 
Tijdens de Dag van de Industriële Dienstverlening staan deze ontwikkelingen en de impact daarvan op werk centraal. We starten met een key-note waarin 'Werken in de toekomst' centraal staat.

Aanmelden
Deelname is kosteloos, dus meld u direct aan!

Voor wie is deze dag
De Dag van de Industriële Dienstverlening is een initiatief van Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten en bedoeld voor iedereen die zich professioneel met onze sector bezig houdt, zoals intermediairs, HR-managers, docenten van opleidingsinstituten, uitzendbureaus en bedrijven uit de sector

***

Succesvolle bijeenkomst Kwaliteit Arbo en Milieu
30 maart 2016

30 maart 2016 organiseerde Orsima een bijeenkomst over Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Gastheer van de bijeenkomst was Reym in Rozenburg. Ruim 20 KAM-ers kwamen bijeen onder leiding van Ludy Engwegen, QESH manager bij Reym. De ochtend stond in het teken van de actualiteit van de arbocatalogus. Onderwerpen die de revue passeerden waren: blootstelling aan stoffen, fysieke belasting en geluid.

Blootstelling aan stoffen
Josje Salentijn van De Goede Praktijk leidde de discussie aan de hand van de vragen ‘Wat gaat goed?’, ‘Wat gaat er wel eens mis?’ en ‘Waar heb je verder nog vragen over?’. Er ontstond een levendige discussie, maar duidelijk werd dat er veel veranderd is, sinds de laatste uitgave van de arbocatalogus. De discussie werd afgesloten met de afspraak dat het thema ‘Blootstelling aan stoffen’ in de arbocatalogus geactualiseerd wordt aan de hand van de input uit deze discussie.

Fysieke belasting
Op het gebied van fysieke belasting bestaat nog geen arbocatalogus. De wens om deze te ontwikkelen bestaat echter wel al langer. Er is dan ook de nodige informatie verzameld over de risico’s op het gebied van fysieke belasting.

De vertaling naar praktische en handzame maatregelen was daarin het knelpunt. Henk Jan Kooke van STEP deelde informatie over de verschillende manieren van werken en hoe deze fysieke belasting kunnen opleveren, maar ook kunnen verlichten. Hij deelde niet alleen de informatie, maar deelnemers werden ook uitgenodigd om zelf de verschillen te ervaren. Deze presentatie leverde voldoende input om tot een plan van aanpak te komen op het gebied van fysieke belasting. Vertegenwoordigers van de KAM-ers en het secretariaat maken hiervoor een voorstel.

Geluid
Geluid is een belangrijk risico in de sector. Al enkele jaren wordt hieraan hard gewerkt door middel van een project. Arend Profijt (Mourik Services) en Patricia de Bos (Reym) deden verslag van de stand van zaken en gaven aan welke maatregelen er te wachten staan. Eind mei is er een bijeenkomst waarin de plannen voor de invoering van maatregelen worden besproken.   

De ochtend werd door de deelnemers als waardevol ervaren. De besproken onderwerpen zijn van groot dagelijks en praktisch belang voor de sector. De betrokkenheid van mensen die in hun dagelijkse werkzaamheden bezig zijn met Kwaliteit, Arbo en Milieu, is dan ook van groot belang voor de sector aldus Ali Gündüz (FNV) namens sociale partners. De volgens KAM bijeenkomst staat gepland op 15 juni a.s. van 09.00 uur tot 13.00 uur bij Conservator Group in Barendrecht. Iedereen die in zijn dagelijkse werkzaamheden bezig is met of verantwoordelijk is voor Kwaliteit, Arbo en Milieu is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bijeenkomst. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan info@orsima.nl.

***

Principeakkoord cao Orsima 2016/2017
Gorinchem, 23-03-2016

Cao-partijen Orsima - CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en werkgeversvereniging SITO - hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Er zijn ondermeer afspraken gemaakt over loonsverhogingen, verhoging van enkele toeslagen (maaltijdvergoeding en consignatie), arbeidstijden, reparatie WW/WGA en winstuitkering. Ook wordt voorzien in de vorming van een scholingsfonds, waaruit  bijdragen worden betaald voor persoonlijke opleidingen van individuele werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid. De tekst van het principeakkoord met alle afspraken kunt u inzien via deze link.

Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden en de werkgeversvereniging SITO. Dit betekent dat de afspraken nog niet definitief zijn vastgesteld. Op 21 april 2016 vergadert de Vaste Kommissie van Orsima. Als de achterbannen akkoord zijn gegaan, worden in deze vergadering de nieuwe cao-teksten vastgesteld. Daarna zal zoals gebruikelijk weer een cao-boekje worden gemaakt.

***

Voorstelbrieven cao-onderhandelingen verstuurd
Gorinchem, 26-01-2016
De voorstelbrieven voor de aankomende cao-onderhandelingen zijn vandaag verstuurd aan de vakbonden. Op 2 februari 2016 komen partijen bijeen om te onderhandelen over een nieuwe cao.
 

2014

Cao Orsima beschikbaar

Cao-partijen Orsima hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. De cao is in te zien via de website van Orsima.

Cao-partijen hebben besloten deze nieuwe cao ook in de vorm van een cao-boekje uit te geven. De productie daarvan is inmiddels ter hand genomen. In de cao is de bepaling opgenomen dat de werkgever aan de werknemer een cao-boekje verstrekt. Te zijner tijd ontvangt u via Orsima een aantal exemplaren van de nieuwe cao. U kunt de boekjes ook bestellen via het secretariaat van Orsima, info@orsima.nl. De boekjes zijn gratis beschikbaar.

***

Cao Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Op 24 december 2013 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao van Orsima algemeen verbindend verklaard.Door algemeen verbindend verklaring gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Orsima cao. 

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring kunt u hier inzien.

 

2013

Bijeenkomst Industriële Dienstverlening: Een branche met toekomst

De sector Industriële Dienstverlening maakt een grote professionaliseringsslag. Met forse investeringen in bijvoorbeeld een modern arbeidsmarkt- en loopbaanbeleid, een innovatieve opleidingsstructuur, veilig werken en duurzaam ondernemen. Belangrijke zaken die merkbaar zijn voor iedereen die met onze sector te maken heeft. Want hoe borgen we de veiligheidscultuur in onze sector? Hoe ontwikkelen we het vakmanschap? En welke kansen biedt dit schoolverlaters en zij-instromers?
 
Die vragen staan centraal tijdens de bijeenkomst Industriële Dienstverlening: Een branche met toekomst op donderdag 21 november 2013 van 14.00 tot 18.00 uur in het Hulstkamp Gebouw in Rotterdam. Verschillende sprekers uit de sector geven vanuit hun eigen optiek hun visie op de sector. Ook presenteren we inspirerende best practices, praktijkvoorbeelden van bedrijven die de nieuwe beleidsinstrumenten hebben geïmplementeerd. Als afsluiting geeft Theo van Duren van het Wereld Natuurbestrijdingsfonds WNBF zijn hilarische kijk op de wereld.
 
De bijeenkomst is een initiatief van Orsima, Kenniscentrum Cosi, SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten en is bedoeld voor iedereen die zich professioneel met onze sector bezighoudt. Deelname is kosteloos maar beperkt, dus meldt u hier direct aan. Heeft u ook een best practice of suggestie voor onze toekomst, laat het ons vast weten.

De verzonden uitnodiging vindt u hier.

***

Loongebouw per 1 juli 2013

Begin dit jaar zijn er onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe cao 2013.
Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de definitieve tekst.
 
Vooruitlopend wordt u alvast geïnformeerd over de afgesproken loonsverhoging per 1 juli 2013.
Er is een loonsverhoging per 1 juli 2013 afgesproken van 2%.
 
Het loongebouw is dan ook gewijzigd; de versie per 1 juli 2013 treft u hier aan.

***

Achterbannen sociale partners akkoord met onderhandelingsresultaat

De achterbannen van de vakbonden en de werkgevers hebben gesproken over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor 2013. Beide achterbannen zijn akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er nu een akkoord is over het onderhandelingsresultaat. Er gaat nu worden gewerkt aan de tekst van de nieuwe cao. Op 9 april komen sociale partners bijeen om de nieuwe tekst vast te stellen. Daarna zal de nieuwe tekst bekend worden gemaakt op de website. Ook zal er een nieuw cao boekje worden gemaakt.

 

2012

Event Kenniscentrum Cosi

Op woensdag 7 november jl. organiseerde Kenniscentrum Cosi een bijeenkomst waarin werkgevers werden bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van opleiden, loopbaanontwikkeling, begeleiding en de arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen nu aan de slag met de nieuwe beroepscompetentie profielen, loopbaanpaden, het praktijkwerkboek en cursussen. Meer informatie.

***

Cao Orsima Algemeen Verbindend Verklaard

Op 24 september 2012 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao van Orsima algemeen verbindend verklaard.

Door algemeen verbindend verklaring gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de Orsima cao.

Het besluit tot algemeen verbindend verklaring kunt u hier inzien.

***

UITNODIGING

7 november: dag in teken van Industrieel Onderhoud

Noteer woensdag 7 november alvast in uw agenda. Die dag staat geheel in het teken van onze sector en ons vak: Industrieel Onderhoud. Aandacht die onze sector verdiend. Want de komende jaren hebben we veel nieuwe vakmensen nodig. Vakmensen waaraan we bovendien steeds hogere eisen stellen op gebied van vakmanschap en veilig werken. Hoe gaan we die nieuwe medewerkers vinden en aan ons binden? Hoe ontwikkelen we de benodigde kennis en competenties? En hoe levert dit een toegevoegde waarde op voor uw klant? Die vragen staan op 7 november centraal.

Voor het programma en aanmelding deelname:

http://eepurl.com/qf1xT

 

2011

Cao-loonsverhoging 1,73%

Overeenkomstig artikel 12 lid 5 van de cao Orsima zijn de lonen per 1 maart 2011 aangepast. Het percentage van deze loonsverhoging is 1,73%. Kijk hier voor het nieuwe en actuele loongebouw per 1 maart 2011. Voor het overige zijn er op dit moment geen wijzigingen in de cao. Op 5 april 2011 worden de cao-onderhandelingen voortgezet.

***

Cao onderhandelingen 2011
De cao onderhandelingen voor 2011 zijn opgestart. De data voor de onderhandelingen kunt u vinden op de website onder de agenda.

 

2009

Afschaffing vakantiebon
De Vaste Kommissie Orsima heeft besloten de vakantiebon af te schaffen en wel per de eerste loonperiode van januari 2010. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraak die in de vorige cao is genomen. Hieronder wordt nader ingegaan op dit besluit en de uitvoering daarvan.

De Vaste Kommissie Orsima heeft verschillende malen gesproken over de uitvoering van het besluit om de vakantiebon af te schaffen. In de loop van 2009 kwam het bericht dat het fiscale voordeel van de vakantiebon per januari 2010 wordt opgeheven. Daarmee kwam de belangrijkste reden om te werken met vakantiebonnen te vervallen. Er is ook advies gevraagd aan het bestuur van het Vakantiebonnenfonds Orsima. Het bestuur adviseert de Vaste Kommissie om zo spoedig mogelijk te stoppen met de vakantiebon. Er is geen fiscaal voordeel meer en de administratieve verwerking en uitvoering brengt veel werk en in de toekomst nog meer stijgende kosten met zich mee.

Het besluit betekent dat er vanaf de eerste loonperiode van januari 2010 geen vakantiebonnen meer worden verstrekt. Dit betekent ook dat voortaan over vakantiedagen en feestdagen (voorzover deze niet in het weekeinde vallen) loon wordt betaald en dat er eens per jaar vakantiegeld wordt uitbetaald. Overeenkomstig artikel 21 van de cao Orsima bedraagt het vakantiegeld 8%; dit wordt uitbetaald met de loonbetaling over de periode mei. (NB. In mei 2010 betreft het dus de periode januari tot en met mei 2010, het vakantiegeld van 2009 zit immers in de vakantiebon 2009.)

Daarnaast heeft de afschaffing van de vakantiebon tot gevolg dat het loon per loonperiode van de werknemer zal stijgen. De vakantiedagen en feestdagen worden immers ook uitbetaald en er is een andere loontabel van toepassing.

De Vaste Kommissie Orsima realiseert zich dat hier sprake is van een belangrijke wijziging en adviseert u om de afschaffing van de vakantiebon zo snel mogelijk aan de betrokken werknemers mee te delen en toe te lichten. U kunt daartoe de brief die u wordt nagezonden meezenden of daarnaar verwijzen. Op de website van Orsima wordt ook mededeling gedaan van de afschaffing. Tevens kunt u met een proforma salarisstrook het verschil laten zien tussen een loonbetaling met vakantiebon en een loonbetaling zonder vakantiebon. Hiermee wordt duidelijk dat het netto loon per loonperiode bij vakantiegeld hoger is. Een voorbeeld van een proforma salarisstrook vindt u onderaan deze pagina.

***

Project veilig werken en vakmanschap van start
Veilig werken is voor de sector Orsima een belangrijk thema. In de praktijk valt het echter niet altijd mee om dit onderwerp goed onder aandacht te brengen en te houden van de medewerkers. In samenwerking met TNO gaan sociale partners in de sector Orsima hier iets aan doen. Bij een vijftal bedrijven worden verschillende methoden onderzocht om het onderwerp veilig werken onder de aandacht te brengen. Dit gaat de komende maanden gebeuren.

De opgedane kennis en ervaringen bij de bedrijven zullen worden gedeeld met de gehele sector Orsima. Dit zal gebeuren in een speciale bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 januari 2010 in de ochtend. Het precieze programma en de locatie worden nog nader vastgesteld. U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda.

***

Arbeidsmarktproject Orsima van start
De industriële reiniging en het scheepsonderhoud gaan zich nadrukkelijker profileren als aantrekkelijke werkgever. Dat hebben cao-partijen SITO, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten onlangs afgesproken. Vanuit een branchebreed arbeidsmarktproject zal de sector de komende vier jaar onder meer werken aan een nieuwe transparante opleidingsstructuur. De sector gaat investeren in de naamsbekendheid en het imago van de branche. Onder andere door het beroepsonderwijsprogramma verder te professionaliseren en te actualiseren. Op de startbijeenkomst op 16 juni 2009 is afgesproken deze zomer te starten met een inventarisatie van het huidige aanbod van cursussen en opleidingen in de branche. Het arbeidsmarktproject is nodig omdat de branche de komende drie tot vijf jaar 250 tot 300 nieuwe medewerkers extra nodig heeft.

***

Kenniscentrum COSI
Orsima gaat het project uitvoeren. Vanuit Orsima is hiertoe inmiddels het Kenniscentrum opleidingen en arbeidsmarkt scheepsonderhoud en industriële reiniging (COSI) opgericht. COSI neemt het initiatief tot een goede brancheopleidingsstructuur en gaat deze na implementatie ook onderhouden. Dit gebeurt via de Stuurgroep COSI. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden en specialisten op het gebied van opleidingen. Binnen COSI wordt binnenkort een werkgroep van deskundigen ingesteld, die gaat functioneren als klankbord voor de stuurgroep. COSI wil samenwerken met bestaande partijen en gebruik maken van al aanwezige kennis en ervaring. Projectmanager is Mirjam Maters.

***

Meepraten?
Voor de werkgroep van deskundigen zoeken wij nog mensen. Mensen uit de sectoren industriële reiniging en scheepsonderhoud met ideeën over het positioneren van de branche als aantrekkelijke werkgever. Aanmelden voor de werkgroep kan rechtstreeks bij projectmanager Mirjam Maters of via uw werkgever bij SITO of uw vertegenwoordiger bij FNV Bondgenoten of CNV Vakmensen.

 

Bestand Uitnodiging Dag van de IndustriŽle Dienstverlening,, 22 november 2016.msg
Voorbeeld proforma salarisstrook
Voorbeeld proforma salarisstrook
Voorbeeld proforma salarisstrook.1
Voorbeeld proforma salarisstrook.1

Bestand

Loongebouw per 1 maart 2011
Loongebouw per 1 maart 2011